Konkurs - Oświęcim


Konkurs ma charakter otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy, urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny.  Przedmiotem konkursu jest znalezienie nowego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego obsługi i ruchu odwiedzających Muzeum wraz z drogą dojścia do wystawy wstępnej i droga powrotu do Centrum oraz koncepcji zagospodarowania terenu, w tym parkingów autobusów i samochodów.

Obszar opracowania obejmuje przyległe tereny Muzeum oraz teren bazy transportowej PKSiS z uwzględnieniem adaptacji istniejących na tym terenie obiektów byłej rzeźni , mleczarni i portierni obozowej jak również cześć drogi publicznej.

Ważniejsze terminy:

Składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu: 24 marca 2010

Termin złożenia prac konkursowych: do 31 maja 2010

Materiały konkursowe można uzyskać w siedzibie PMA-B

ul. Więźniów Oświęcimia 20, tel: (33) 8432022