Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU SARP

 

 

wtorek 3 listopada 2009

 

14.00 –14.30 1. Otwarcie obrad – część oficjalna – wypowiedzi zaproszonych

                       Gości – Wypowiedź Tadeusza Baruckiego

14.30 – 15.30 2. Wybór Przewodniczącego, Z - cy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

                    3. Przyjęcie porządku dziennego

                    4. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej

                    5. Wręczenie Nagród i Wyróżnień

15.30 – 16.30 6. Wypowiedź Prezesa ustępującego Zarządu

                    7. Wypowiedź Komisji Rewizyjnej

                    8. Dyskusja

                    9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu  Zarządowi

16.30 – 18.00 10. Wybory władz Oddziału i cd. dyskusji

  • Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu
  • Wybory Prezesa Zarządu Oddziału

18.00 - 20.30 11. Ciąg dalszy wyboru władz Oddziału

  • Sędziów Konkursowych
  • Członków i Zastępców Członków Sądu Koleżeńskiego
  • Delegatów na Walny Zjazd Architektów
  • Członków i Zastępców Członków Zarządu Oddziału
  • Członków i Zastępców Członków Komisji Rewizyjnej

20.30 – 21.00 12. Przyjęcie wniosków Walnego Zebrania

21.00             13. Zamknięcie Zebrania