Gratulacje!


Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie krakowskiej pracowni LK & PROJEKT, która zdobyła główną, złotą nagrodę „Gold” w kategorii „Beautiful Buildings”, wyróżniającej budynki o wysokich walorach estetycznych, pozytywnie wpływające na obszary zurbanizowane.
 
Nagrody wręczono głównemu architektowi LK & PROJEKT - kol. arch. Leszkowi Kalandykowi podczas prestiżowej ceremonii w Londynie, w lipcu 2019. Pracownia LK & PROJEKT stała się ambasadorem The Green Organisation. 
 
International Green Apple Beautiful Buildings Award jest doroczną nagrodą przyznawaną przez The Green Organisation budynkom mającym pozytywny wpływ na środowisko. Ideą organizacji jest wspieranie rozwiązań poprawiających stan otoczenia. Od 1994 roku nagradza ona prośrodowiskowe działania, prowadząc dziś największą tego typu kampanię na świecie.
 
  Kol. arch. Leszkowi Kalandykowi oraz pracowni LK & PROJEKT składamy serdeczne gratulacje!