Wernisaż wirtualnej wystawy „Wnętrze – Światło – Cień”

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza na wernisaż wirtualnej wystawy prac nagrodzonych w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Studenckiego „Wnętrze – Światło – Cień”, organizowanego przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod honorowym patronatem prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz SARP Oddział Kraków.

Tematem tegorocznej edycji było tytułowe „Kodowanie kolorem”, co wyraźnie uwrażliwiło studentów na uważne operowanie barwą i gamą. Kolor nadaje przestrzeni nastrój, inspiruje do działania, uspokojenia, refleksji… Może też pełnić użyteczną rolę pozwala orientować się w przestrzeni, nadawać jej nowe znaczenia. Za jego pomocą możemy podkreślić wybrane przestrzenie nadać im odpowiednią wagę i hierarchię. Barwy zostają w pamięci, wywołują u nas skojarzenia, za których pomocą możemy wpłynąć na postrzeganie wizerunku firmy, czy też wyrazić osobiste potrzeby w przestrzeni, zdefiniować swój styl i wpłynąć na nastrój. Kolor może również zwodzić… kiedy światła przygasną lub zmienią swoją barwę przestrzeń może w sposób zamierzony lub przypadkowy zmienić wymowę i dynamikę przestrzeni…

Przedmiotem konkursu był, wzorem lat poprzednich, projekt wnętrza mieszkalnego i niemieszkalnego w odrębnych kategoriach zaaranżowanego z pomocą szkła firmy AGC, oświetlenia firmy Fagerhult lub inspirowanego dziełem sztuki wizualnej. Sztuka jest ważnym elementem naszego życia i nieraz nierozłączną częścią przestrzeni, w jakiej się znajdujemy, stanowi uniwersalny nośnik treści i emocji, dlatego warto promować ją jako inspirację do kreatywnego stworzenia niepowtarzalnego wnętrza.

Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2023 o godz. 18:00 w Galerii Architektury SARP przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie.

Wydarzenie będzie także transmitowane online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMzNGM4ZjUtOWVjOS00NDgyLTk5MWQtMGMwODU1N2FkYjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22a0856b2c-5088-4b99-9b21-3d0c0ac06d92%22%7d

ZAPRASZAMY!