Stanowisko Zarządu Oddziału ws. wydarzenia Hackathon Architektoniczny „Wymyślmy park wokół Składu Solnego”

Szanowni Państwo,

odnosząc się do informacji na temat wydarzenia organizowanego przez Skład Solny, przedstawiamy poniżej stanowisko Zarządu Oddziału w tej sprawie:

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków,

z ogromnym szacunkiem pragniemy podzielić się naszymi przemyśleniami na temat udziału w Hackathonie Architektonicznym „Wymyślmy park wokół Składu Solnego”. Choć inicjatywy artystyczne i kulturalne są ważne, warto zastanowić się nad kontekstem i konsekwencjami takiego wydarzenia.

Hackathon Architektoniczny planowany jest w miejscu rozstrzygniętego w 2019 roku konkursu SARP na projekt siedziby „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”. Konkurs powstał przy współudziale naszego oddziału i spotkał się z gorącym odzewem ze strony naszego środowiska. Pierwszą nagrodę otrzymała pracowania JEMS Architekci. Zadaniem konkursowym było zaproponowanie rewitalizacji historycznego budynku Składu Solnego z 1787 roku, który znajduje się w dzielnicy Zabłocie. Poza adaptacją istniejącego obiektu, architekci mieli zaproponować jego rozbudowę, wizję jego otoczenia i umieszczenia tu wielofunkcyjnego centrum literackiego, nowoczesnej placówki kultury o międzynarodowym zasięgu, której patron Stanisław Lem zostanie uznany na całym świecie.

Powstanie Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem to wypełnienie najważniejszego zobowiązania Krakowa zawartego w aplikacji o nadanie miastu tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie literatury. Co ważne, program instytucji został wypracowany we współpracy ze środowiskiem literackim Krakowa, które od dawna zabiegało o powstanie podobnej placówki. Model funkcjonowania instytucji nawiązuje do podobnych inicjatyw w sieci Miast Literatury UNESCO z całego świata. Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem ma powstać poprzez wyodrębnienie części zadań literackich ze statutowego zakresu dotychczasowego operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – KBF. Kadrę nowej instytucji stanowić będzie część zespołu KBF.

‌11 października 2023 roku w Krakowie został podpisany list intencyjny w sprawie podjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego współprowadzenia z Gminą Miejską Kraków instytucji kultury pod nazwą „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”.

‌Pragniemy zwrócić uwagę, że udział w wydarzeniu „Hackathon Architektoniczny” stoi w sprzeczności ze wspomnianymi wcześniej założeniami.

Zarząd SARP Oddział Kraków

PS Link do wspomnianego wydarzenia: https://www.facebook.com/events/476030991527551