Polskie Nominacje do Nagrody EU za Architekturę Współczesną – Nagrody Miesa van der Rohe 2024

W dniu 13 X 2023 ogłoszono nominacje do Nagrody Nagrody Miesa van der Rohe 2024. Wśród 362 nominowanych prac z 38 krajów, 125  regionów i 240 miejsc, znalazło się 9 realizacji z Polski.

Jedną z nich jest kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach,  dzieło członków SARP Oddział Kraków, architektów Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka z zespołem BP Lewicki Łatak.

Ekspertami nominującymi prace w tej edycji nagrody byli Stowarzyszenie Architektów Polskich, architekci i krytycy architektury: red. Ewa P. Porębska, red. Marcin Szczelina, Hubert Trammer i Marta A. Urbańska (ZO SARP Oddział Kraków). Więcej informacji: https://architektura.muratorplus.pl/konkursy/dziewiec-realizacji-z-polski-nominowanych-do-eu-mies-award-2024-aa-dg9f-2ngV-auRt.html  i

https://www.facebook.com/EUMiesAwards  miesarch.com/edition/2024/nominees 

Gratulujemy serdecznie Kolegom – i wszystkim nominowanym!

fot. Juliusz Sokołowski
fot. Juliusz Sokołowski