Informacja SARP Oddział Kraków i MPOIA RP

W związku z wyborem 22 kwietnia 2023 na funkcję Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, kol. Marek Kaszyński złożył 25 kwietnia 2023 rezygnację z funkcji Prezesa SARP Oddział Kraków, pozostając w Zarządzie Oddziału.

Zarząd Oddziału powołał na stanowisko p.o. Prezesa Oddziału kol. Magdalenę Buczyńską-Zapałę, dotychczasową Wiceprezes Oddziału ds. zewnętrznych.

Mamy nadzieję na kolejne rozdziały wyjątkowej współpracy SARP Oddział Kraków – MPOIA RP oraz działalności krakowskiego środowiska architektów.

fot. Patryk Czornij