Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023

Informujemy o ogłoszonym przez Gminę Miejską Kraków naborze wniosków do konkursu „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa”.

Przedmiotem konkursu jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze artystycznym lub mającym na celu upowszechnienie kultury na terenie miasta Krakowa
w następujących dziedzinach:

  1. film, intermedia i kultura cyfrowa;
  2. sztuki wizualne i street art;
  3. teatr i sztuki performatywne;
  4. taniec;
  5. muzyka;
  6. literatura;
  7. architektura i design;
  8. kultura ludowa, dziedzictwo niematerialne i opieka nad zabytkami;
  9. zarządzanie, edukacja i animacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju kadr kultury.

Przedsięwzięcie powinno być realizowane w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2023.

Wnioski o przyznawanie Stypendium mogą składać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Termin składania wniosków upływa 10 lutego 2023 o godz. 15:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Stypendia przyznawane są od 1994 roku  osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację  przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na terenie Krakowa. Kwota stypendium wynosi  25 000 zł brutto. Fundatorem Stypendium jest Gmina Miejska Kraków.