Przebudowa Placu Juliusza Kossaka w Krakowie – konkurs SARP nr 1012


Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy  Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka.

Plac Kossaka ma stanowić reprezentacyjną przestrzeń publiczną jako wnętrze urbanistyczne posiadające wgląd w najbardziej reprezentatywne osie i panoramy widokowe Krakowa w tym na Wawel, Bulwary Wiślane i ul. Retoryka, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Dworku  Kossakówka – czyli domu rodzinnego rodziny Kossaków.

Plac Kossaka ma pełnić funkcję terenu zieleni stanowiącego atrakcyjną przestrzeń publiczną, zieloną enklawę na trasie wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów, ograniczającą efekt „miejskiej wyspy ciepła”, a jednocześnie powinien stanowić zaproszenie do skorzystania z oferty kulturalnej przyszłego muzeum w Dworku Kossakówka oraz docenienia walorów ulicy Retoryka z towarzyszącymi jej zabytkowymi kamienicami.


Sąd konkursowy:

arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący

arch. Katarzyna Kozień-Kornecka, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent

arch. Dorota Rudawa, Sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa,

arch. Witold Zieliński, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP,

Łukasz Pawlik, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,

Tomasz Daros, Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto,

Maria Anna Potocka, Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie,

arch. Mikołaj Kornecki, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,

arch. Barbara Kaźmirowicz, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,


Zastępcy sędziów konkursowych:

arch. Paweł Wieczorek, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Kraków,

Katarzyna Rajss-Kałużna, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


Asystent Sędziego Referenta:

arch. Marek Bystroń, SARP Oddział Kraków


Sekretariat konkursu:

arch. Benita Strzałka, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu

arch. Maria Gratkowska, SARP Oddział Kraków, Sekretarz pomocniczy Konkursu


Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie Konkursu – 24 sierpnia 2021

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 3 września 2021

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 8 września 2021

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 15 września 2021, do godz. 14:00

Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 20 września 2021

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 1 października 2021

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 8 października 2021

Składanie prac konkursowych – do 17 listopada 2021, do godz. 14:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 26 listopada 2021


Pula nagród (kwoty brutto) – 80 000 PLN

Pierwsza nagroda – 40 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

Druga nagroda – 25 000 PLN

Trzecia nagroda – 15 000 PLN

__________

Załączniki:

Regulamin konkursu
Załączniki formalne
Załączniki merytoryczne
Odpowiedzi na pytania 08.09.2021
Odpowiedzi na pytania 13.09.2021
Odpowiedzi na pytania 04.11.2021
Odpowiedzi na pytania 09.11.2021
Wzór bilansu terenu
Zaproszenie na ogłoszenie wyników
Zawiadomienie o wynikach konkursu