Wyniki XI edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. Prof. Bohdana Lisowskiego

Na XI edycję 2021, konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego wpłynęło 17 zgłoszeń.

Wszystkie wnioski zostały ocenione jako kompletne.

 Jury w składzie:

arch. Bohdan (Biś) Lisowski – Przewodniczący Jury, Prezes SARP

arch. Marek Bystroń, Laureat III edycji Stypendium

arch. Piotr Chuchacz, Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA

arch. Marek Kaszyński, Prezes SARP Oddział Kraków

dr arch. Piotr Lewicki, KSK SARP Oddział Kraków

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, WA PK                                           

oraz gościnnie przedstawiciele Mecenasa Stypendium:

arch. Magdalena Zielińska-Warszawa, arch. Jakub Wazowicz

wyłoniło 6 finalistów i przyznało następujące nagrody:

Nagroda – Stypendium (7 200 PLN)
Wniosek nr 7, p. inż. arch. Adrian Matuszewski (PK)

Nagrodę główną Jury przyznało za:
– szeroki zakres i niebanalną architekturę oraz ujmujące opracowanie graficzne

 
2 wyróżnienia I stopnia po 2000 PLN

Wniosek nr 1, p. inż. arch. Aneta Burzec (ASP)


Wyróżnienie I st. Jury przyznało za:
– wrażliwość twórczą autorki i spójność stylistyczną dorobku projektowego

Wniosek nr 3, p. inż. arch. Mariia Katsan (KAAFM)


Wyróżnienie I st. Jury przyznało za:
– różnorodność i bogactwo koncepcji załączonych w interesującym graficznie portfolio


3 wyróżnienia II stopnia po 1000 PLN

Wniosek nr 2, p. inż. arch. Aleksandra Csorich (KAAFM)


Wyróżnienie II st. Jury przyznało za:
– konsekwentne i odważne poszukiwania stylistyczne

Wniosek nr 14, p. inż. arch. Karol Wawrzkiewicz (PK)
Wyróżnienie II st. Jury przyznało za:
– spójność stylistyczną załączonych projektów i oryginalność prezentacji

Wniosek nr 17, p. inż. arch. Wioletta Żądło (ASP)


Wyróżnienie II st. Jury przyznało za:
– łączenie doświadczeń plastycznych z rozwiązaniami architektonicznymi


Wszyscy Laureaci otrzymali ponadto zaproszenia na płatne praktyki zawodowe do Mecenasa Stypendium GD&K Group sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy!