Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji  konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.

Stypendium skierowane jest do studentów Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy uzyskali stopień inżynierski i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Studenci ubiegający się o Stypendium muszą złożyć:

  • wniosek o przyznanie Stypendium
  • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej WA o wpisie na II stopień studiów
  • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron
  • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio

Dokumenty te należy składać w siedzibie SARP w godzinach pracy biura, bądź przesłać listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do piątku 9 kwietnia br., do godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu

Wniosek dla Studenta

Dodatkowe informacje na stronie Stypendium