Modelowe Schronisko Górskie Na Lubaniu – wyniki konkursu

16 grudnia 2020 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie ogłoszono wyniki jednoetapowego, realizacyjnego konkursu na najlepsze rozwiązania dla budynku modelowego Schroniska Górskiego Na Lubaniu. Konkurs organizowany był przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

arch. Katarzyna Kozień-Kornecka, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący; arch. Paweł Wieczorek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent; arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków; arch. Tomasz Studniarek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice; arch. Stanisław Deńko, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Jerzy Kalarus, Prezes Spółki PTTK Karpaty; Natalia Figiel, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK; Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego; Grzegorz Biedroń, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Radny Województwa Małopolskiego przy udziale Sekretarza organizacyjnego konkursu arch. Marcina Buczka-Palczyńskiego, SARP Oddział Kraków.

Nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda: 20 000 PLN oraz zaproszenie do wykonania na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Schronisko Górskie na Lubaniu, z zastrzeżeniem, że termin zaproszenia nie jest znany na dzień ogłaszania konkursu, i będzie zależny od możliwości i czasu pozyskania środków finansowych.

Praca nr 023, liczba rozpoznawcza: 152900
Autorzy: Sławomir Janas Pracownia ES-JOT (Kraków), Bartosz Pionka Pracownia Architektoniczna (Kraków), Architekt Michał Włoskowicz (Kraków)

Uzasadnienie Sądu konkursowego:  I nagrodę przyznano za propozycję odwołania się do archetypu górskiego schronienia. Zaproponowana forma przenosi tradycję budowania górskich szałasów z przeszłości w teraźniejszość i przyszłość. Prosta i ekspresyjna, lecz jednocześnie racjonalna forma może stać się znakiem miejsca. Sposób zagospodarowania terenu bez nadmiernej ingerencji pozostawia go naturalnym, przyjaznym, przybywającym wędrowcom. Wielka wrażliwość na relacje z otoczeniem i zrozumienie potrzeb człowieka jest miarą wartości tej pracy. Nowa forma zlokalizowana w miejscu dawnego schroniska, oddaje hołd historii miejsca.

II Nagroda: 15 000 PLN
Praca nr 010, liczba rozpoznawcza 742008
Autor: Michał Bekas BOAA (Puszczykowo); współautorzy: Iga Stanisławska (Poznań), Michał Orlikowski (Poznań)

Uzasadnienie Sądu konkursowego: Nagrodę przyznano za trafną i syntetycznie przetworzoną formę budynku związaną z charakterem rodzimej architektury. Geometria bryły, użyte materiały, swoją prostotą wpisują schronisko w górski krajobraz, a także nawiązują do cech byłego, już nieistniejącego w tym miejscu schroniska. Rozwiązania funkcjonalne w pełni odpowiadają zadanym elementom programowym oraz ich relacjom widokowym do ich bliższego i dalszego otoczenia.

III Nagroda: 10 000 PLN
Praca nr 006, liczba rozpoznawcza: 098570
Autorzy: RMK.A Roderyk Milik, (Ludwikowo), Maciej Armanowski ARMANO ATELIER (Poznań), Bartosz Karczewski (Poznań), Aleksandra Radkowska (Poznań), Seweryn Trzyna (Poznań)

Uzasadnienie Sądu konkursowego:  Nagrodę przyznano za propozycję rzeźbiarsko ukształtowanej bryły schroniska, dobrze wpisanej w kontekst miejsca. Uznanie sądu konkursowego zyskała propozycja jadalni schroniska, otwartej na odlegle widoki Tatr i Pienin oraz bliskie – polany podszczytowej.

Wyróżnienie honorowe:
Praca nr 022, liczba rozpoznawcza: 649626

Autor: TENPROJEKT Anna Owsiany (Wrocław), współautorzy: Kinga Bizon (Wrocław),Agnieszka Rutecka  (Wrocław), współpraca: Janusz Mądry (Wrocław), Franciszek Thlon ( Radomierzyce), Joanna Gniazdowska ( Wrocław)

Uzasadnienie Sądu konkursowego: Pracę wyróżniono za dużą kulturę w przetransponowaniu archetypicznego modelu gospodarstwa występującego w regionie, w formę schroniska górskiego.

Wyróżnienie honorowe:
Praca nr 026, liczba rozpoznawcza: 000111
Autorzy: Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna STUDIO4SPACE (Kraków), Julian Wandzilak (Kraków), Katarzyna Przybyło (Zakopane), Tomasz Obara, Majdan Królewski Martyna Mądry (Kraków)


Uzasadnienie Sądu konkursowego: Wyróżnienie przyznano za progresywne rozwiązania, polegające na wykorzystaniu Genius Loci istniejących fundamentów dawnego schroniska, na którym częściowo opiera się, częściowo lewituje nowy budynek. Kompozycja która łączy stare z nowym tworzy charakterystyczną, symboliczną dedykowaną temu miejscu architekturę.

Wyróżnienie honorowe:
Praca nr 086, liczba rozpoznawcza: 301120
Autorzy:  Marcin Podlewski (Słupsk), Michał Bogacz, Łomianki; współautorzy: Urszula Ramus-Chodkowska (Olsztyn), wizualizacje: JT Grupa (Gdańsk)

Uzasadnienie Sądu konkursowego: Wyróżnienie przyznano za próbę reinterpretacji formy historycznego schroniska na Lubaniu.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: FB SARP Kraków